گالری تصاویر
پیوندهای مهم
 • پورتال امام خمینی
 • دفتر مقام معظم رهبری
 • ریاست جمهوری
 • معاونت امور مجلس
 • نقشه جامع علمی کشور
 • Ministry of Science, Research and Technology
 • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
ثبت شرکت

چگونگی راه اندازی کسب و کار و تجارت در کنیا ( ثبت شرکت)

 

هدف از ارائه راهنمائی های ذیل در واقع بررسی موارد لازم جهت راه اندازی کسب و کار از سوی اتباع خارجی، بویژه اتباع و یا شرکت ایرانی در کنیا است. این نیازها شامل موارد حقوقی, اجرائی و یا نحوه عملکرد می باشد. بهترین شیوه پیشنهادی برای شروع و راه اندازی فعالیت اقتصادی و تجارتی در کنیا تأسیس شرکت است. این شرکت می تواند در کنیا راه اندازی شود و یا اینکه از قبل در ایران راه اندازی شده و به ثبت رسیده باشد و سپس در کنیا بر اساس قوانین این کشور ثبت شود.

بدین منظور چندین موارد که نمونه های آن در ذیل آورده شده را باید در نظر گرفت و به آن عنایت کرد:

 

1.    قوانین مربوط به:

o      سرمایه گذاریهای خارجی

o      قوانین رقابت

o      حمایت از مصرف کنندگان

o      قوانین زیست محیطی

 

2.    پرداخت مالیات

 

3.    مدارک و مجوزهای ثبت

 

4.    جزئیات کارکنان:

o      کارکنان محلی

o      کارکنان اعزامی

5.    مالکیت زمین و اجاره اماکن

 

6.    دیگر موارد های جانبی

 

          

تأسیس شرکت در کنیا

با در نظر گرفتن قانون مربوط به شرکتها

 

1. ثبت شرکت جدید در کنیا نیازمند اطلاعات ذیل است:

o     اسامی پیشنهادی شرکت ( حد اقل سه اسم)

o     اهداف اصلی شرکت

o     مشخصات مدیران شرکت مورد نظر: ( اسامی کامل، شغل، ملیت ها، آدرس صندوق پستی، شماره های شناسایی و ملی (PIN NO  افراد که برای پرداخت مالیات استفاده می شود)، مشخصات دیگر مدیران شرکت:

o     مشخصات سهامداران: چنانچه مشخصات آنان با بند 3 فوق الذکر متفاوت است. اسامی کلیه افراد, آدرس پستی, شغل سهامداران نیز باید ذکر شود.

o     تعداد سهامهایی که توسط هر کدام از سهامداران اخذ شده, و معیار تقسیم بندی سهام بین سهامداران

o     حد اقل سهام پیشنهادی هر شرکت

o     ارزش هر سهام ( بطور مثال): سرمایه ای به مبلغ 2.000.000 شلینگ به 2000 سهم تقسیم شده که ارزش هر کدام آن معادل 1000 است.

o     آدرس فیزیکی محل دفتر شرکت ثبت شده هنگام ثبت بترتیب زیر نوشته شود:

اسم ساختمان, نام خیابان, پلاک (شماره ارجاع زمین)

o   اسامی کامل منشی دولتی تأئید شده, شماره استخدام دولتی و آدرس پستی

 

 

1.2  ثبت شرکت خارجی در کنیا:

این به معنای ثبت مدارک شرکت خارجی در دفتر حقوقی ثبت احوال در کنیا است و در نتیجه مدارک ثبت باید ارائه شود. این شرکت خارجی همانند شرکتی که در کنیا به ثبت رسیده است, معتبر محسوب شده و همانند دیگر شرکتها قدرت اجرایی نیز خواهد داشت.

 

جهت تکمیل موارد فوق الذکر نیازمند مدارک زیر خواهد بود:

1.    کپی مدرک همکاری و تفاهنامه تأیید شده از جانب دفتر حقوقی/ ثبت احوال, همچنین اساسنامه های اتحادیه یا شرکت باشد.

2.    لیست اسامی مدیران و منشی شرکت خارجی که از طرف دفتر حقوقی/ ثبت احوال مورد تأیید قرار گرفته و می باید حاوی مشخصات زیر باشد:

نام و نام خانوادگی:

دیگر اسامی:

اسم سابق ( مسیحی در صورت وجود):

آدرس پستی:

شغل رسمی( حقوقدان, حسابدار, و یا غیره):

دیگر اعضای هیئت مدیره ( در صورت وجود):

 

ملیت:

این لیست نيز باید از طرف دفتر دولتی که مسؤلیت همکاری تجاری را به عهده دارد، تأیید شود.

3.    جزئیات تأیید شده ( نام خانوادگی, دیگر اسامی و آدرس های پستی) یک/ چندین نفر که ساکن کنیا هستند (ترجیحا مدیرمحلی ) که از طرف شرکت خارجی مزبور مجوز حضور در دادگاه و پیگیری امور به نیابت از آن

4.    جزئیات کامل آدرس ( پستی و فیزیکی) دفتر مرکزی شرکت مد نظر. همچنین آدرس محل تجارت شرکت خارجی ( پستی و فیزیکی) در کنیا نیاز بوده و باید همانند موارد فوق الذکرتأیید شود.

5.    چنانچه آن شرکت خارجی در کنیا مالکیت اموال قابل انتقال/ غیر قابل انتقال را به عهده دارد, جزئیات موارد امنیتی ( از جمله وثیقه نقدی/ رهن/ گرو) که بر علیه این اموال صادر شده است را ذکر کند.

 

  2. قوانین حقوقی تأسیس شرکت خارجی در کنیا 

 

2.1 قانون سرمایه گذاری خارجی, ماده 518

تحت قانون سرمایه گذاری خارجی, یک تبعه بیگانه که خواستار سرمایه گذاری در اجناس خارجی در کنیا باشد، می تواند جهت دریافت مدرک به وزیر اعلام کند که شرکتی که در آن اموال/ اجناس/ ابزار و دستگاه خارجی مذکور در آن سرمایه گذاری کند، یک شرکت ثبت شده می باشد.

 

2.2 قانون توسعه و ترویج سرمایه گذاری 2004

این قانون از سرمایه گذار خارجی می خواهد به هیئت سرمایه گذاری کنیا مراجعه نموده و بمنظور دریافت مدرک و مجوز سرمایه گذاری و انجام اقدامات لازم مکاتبه نمایند. واجد الشرایط باید دارای موارد ذیل باشد:

1.    درخواست نامه کامل و کلیه موارد مورد نیاز که در این قانون درج شده را باید تکمیل کرده و ارائه نماید.

2.    سرمایه گذار خارجی باید حد اقل مبلغ یکصد هزار دلار یا معادل آن به هر ارز باشد را داشته باشد.

3.    سرمایه گذاری و فعالیت های وابسته به آن باید برای مردم کنیا مفید و سودمند باشد.

بمنظور روشن ساختن اینکه آیا سرمایه گذاری و فعالیت های مربوط به آن  برای مردم کنیا بهره دارد یا خیر، هیئت مدیره باید درصد بهره برداری مردم کنیا از فعالیت و سرمایه گذاری بعمل آمده را باید در نظر گرفت و اعلام نماید:

·       اشتغالزایی برای کنیاییها

·       دستیابی به مهارت های جدید یا تکنولوژی برای مردم کنیا

·       مشارکت در ایجاد درآمد برای ارگانهای مالیاتی یا دیگر بخشهای مالیاتی دولت

·       انتقال فن آوری به کنیا

·       افزایش در تبادل ارزهای خارجی، یا از طریق صادرات یا واردات

·       بهره برداری از مواد خام، پخش و توزیع و خدمات محلی

·       تطبیق خود با مالیات طی مراحل استفاده از منابع محلی، طبیعی و کشاورزی

·       بهره برداری، ترویج و تبلیغات، توسعه و اجرای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

·       هر مورد دیگری که مسؤلان آن را برای کنیا مفید تلقی کنند

 

مدرک سرمایه گذاری که طی مراحل قانونی صادر شده، منافع مهمی را به سرمایه گذار می دهد. این مراحلی است که هر فردی جهت دریافت مجوز و مدرک سرمایه گذاری در کنیا باید طی نماید. همچنین برنامه دوم قانون مورد نظر گواهی 71 را مشخص می نماید. دارنده مدرک سرمایه گذاری برای دریافت کلیه مجوزهای مورد نیاز برای فعالیت های وی دارای امتیاز بوده، و همه موارد نیز در مدرک ایشان ثبت و قید می شود. نتیجتا هر گونه مانع ویژه قانونی که باید از سوی مسؤلان سرمایه گذاری کنیا بررسی و تشخیص شود، با داشتن مدرک نیاز به طی مراحل بررسی نمی باشد.

تا زمان صدور گواهی، و حد اکثر بمدت 12 ماه پس از صدور مدرک، بر اساس مدارک صادره، درخواست های مناسب و انجام پرداخت های مورد نیاز گواهی سرمایه گذاری صادر خواهد شد. این مراحل تنها برای اولین مرتبه صدور گواهیها می باشد. و پس از طی این مراحل تحت قوانینی که گواهی ها صادر شده طبق روند معمولی بر آن منطبق خواهد شد.

دوما، دارانده مدرک سرمایه گذاری می تواند برای سه نفر از اعضای مدیریت یا کارکنان فنی خود و همچنین برای سه نفر از مالکان یا بهتر گفته شود شرکاء یا سهامداران روادید ورود

(اشتغال) دریافت نماید. این روادیدها برای مدت زمان دو سال اعتبار خواهد داشت.

 

2.3: لغو گواهی

قابل ذکر است که گواهی سرمایه گذار خارجی می تواند لغو و فسخ شود از جمله:

·       چنانچه طی مراحل درخواست گواهی اظهاریه غیر واقعی ذکر شده باشد؛

·       چنانچه قانون مرکزی ترویج سرمایه گذاری یا هر قانون دیگری که به موجب آن گواهی صادر شده، نقض شود؛ یا

·       چنانچه شرایط کلی مدیریت و اختیارات داده شده نقض شود.

 در قانون توسعه و ترویج سرمایه گذاری، 2004، آمده است که بطور مثال  در صورت ارائه تقلبی یا دادن اطلاعات غلط و یا موارد نادرست، مرکز ترویج و توسعه سرمایه گذاری با دادن اخطار کتبی جهت احضار سرمایه گذار ظرف مدت 30 روز از تاریخ صدور اخطاریه، با حضور خود گواهی سرمایه گذاری لغو نمی شود.

 

 

                                        2.3 دیگر قوانین مربوطه

 

2.3.1: قوانین رقابت

اگر شرکتی در کنیا تأسیس شده که در عرصه فعالیت خود دارای انحصار (حق انحصاری) باشد، قوانین رقابت جهت حفظ عموم از بهره برداری انحصاری همانند این قابل اجرا می باشد.

قانون کنترل قیمت و انحصاریها،  فعالیت های تجاری تحدیدی چنانچه انحصاری وجود دارد یا اینکه تحت قانون مذکور شرکت مد نظر فعالیت های تجاری که غیرقانونی تلقی شده را انجام می دهد، قابل اجرا خواهد بود.

 

2.3.2: قوانین حفاظت از مصرف کننده

 

* قانون کیفیت:

برای اجناسی که بطور مثال از ایران آمده جهت حصول اطمینان از سالم بودن آن برای مصرف انسانها قابل اجرا خواهد بود. دایره کیفیتهای کنیا، سازمانی است که وظیفه بررسی و تنظیم فروش کالا و خدمات در کنیا را عهده دار است. بنابراین اجناس از لحاظ کیفیت باید برابر استانداردهای دایره کیفیتهای کنیا باشد.

 

* قانون تشریح تجارت:

این قانون برای توضیح، تعریف و تشریح اجناس و خدماتی که( معمولا بوسیله برچسب ها) ارائه می شود، تنها بمنظور رفع گمراهی عموم که ناشی از توضیح نادرست یا گمراه کننده بوجود می آید وضع شده و قابل اجرا می باشد.

 

* قانون اندازه گیری و وزن:

این قانون دیگری است که برای کمیت اجناس که در کنیا استفاده شده، قابل اجرا خواهد بود.  هدف از وضع این قانون حفظ عموم از خرید اجناسی که نسبت به اجناس معمولی وزن کمتری دارد، می باشد.

 

 2.2.3. ارزیابی صدمات زیست محیطی

شرکتی که خواستار انجام تجارت در کنیا باشد به عنوان یک شرطی که قبل از دریافت گواهینامه می باید تکمیل شود، باید تأثیرها و ضرهایی که راه اندازی شرکت به محیط خواهد داشت را ارزیابی کند. چنانچه تأسیس شرکت توسط سرمایه گذار بشدت محیط را تخریب خواهد کرد، ممکن است گواهینامه صادر نشود. این گواهینامه توسط مسؤلان ملی مدیریت زیست محیطی (NEMA) داده خواهد شد.

 3. مالیات:

سیستم مالیات کنیا تحت ماده 470 قانون درآمد مالیات شامل موارد ذیل است.

  

·       مالیات حقوقی ( واحد های صنفی)

این نوع مالیات مستقیم بوده که از سود حاصله از هئیت حقوقی همانند شرکت های سهامدار، امنا، باشگاهها، جوامع، اتحادیه ها و تعاونی ها کسر می شود. این بند دارای مبانی قانونی در فصل 470 قانون درآمد مالیات می باشد. این قانون جزئیات در آمد قابل کسر برای مالیات و نرخهای قابل پرداخت مالیات را تعریف می کند. این نرخ ها ما بین صاحبان مقیم و غیر مقیم شرکت ها تفاوت است. شرکت هایی که در بورس نایروبی ثبت شده بمنظور تشویق ثبت در مقایسه با دیگر شرکتها نسبتا مالیات کمتری  می پردازند. علاوه بر این، سرمایه گذاران در مناطق پردازش صادرات برای 10 سال از پرداخت مالیات و بعلاوه 25 درصد نرخ مالیات صنفی برای 10 سال بعد از آن معاف می باشند.

 

·       مالیات بر درآمد شخصی

مالیات بر درآمد مالیات مستقیمی بوده که از درآمد تجارت، اشتغال، اجاره، سود سهام، سود و حقوق بازنشستگی و غیره کسر می شود. این نوع توسط هر فردی که در کنیا اقامت دارد پرداخت می شود، فرد مقیم به عنوان هر شخصی که در کنیا اقامت دائم دارد و یا بعنوان فردی که به مدت 183 روز یا بیشتر از آن در سال در کنیا حضور داشته تعریف شده است.

کارمند خارجی که در شرکت غیر کنیایی در کنیا فعالیت دارد در معرض پرداخت مالیات از کلیه در آمدها خود قرار می گیرد. بر این اساس کارفرما مبلغ معینی را از حقوق یا مزایای مستخدم خود در روز کسر نموده سپس آن را به بخش مالیات پرداخت می نماید. (فصل 470، قانون مالیات در آمد).

 

·       مالیات تجارت

مالیات تجاری اساسا مالیات واردات و صادرات است. ترکیب مالیات وارداتی برای  منصرف نمودن مصرف کننده از وارادات اجناس رفاهی و با دوام است که نرخ مالیات بالایی را جذب می نماید. و در عین حال واردات اجناس متوسط و همچنین مواد خام و اجناس سرمایه ای که نرخ های مالیات کمتری را جذب می نماید را تشویق می نماید. سرمایه گذاران در نواحی صادرات کنیا از پرداخت مالیات معاف می باشند.

 

 

تحت ماده 472 قانون گمرک و رسومات ( مالیات بر مشروبات الکلی و غیره )

 

·       مالیات رسومات

این نوع مالیات از مشروبات الکلی، محصولات تنباکو، محصولات پتروشیمی، وسایل نقلیه، نوشیدنی های گازدار و آب معدنی، وسایل آرایشی، جواهرات و شارژ تلفن های همراه کسر می شود. این نوع مالیات از قانون حقوق گمرکی و رسومات ( فصل 472) تحمیل شده است.

 تحت ماده 476 قانون ارزش افزوده شده مالیات (VAT)

 

·       مالیات ارزش افزوده شده (VATَ)

ارزش افزوده شده مالیات از مصرف اجناس و خدمات مشخصی که چه تولید داخلی باشد یا وارداتی از آن  کسر می شود. سرمایه گذاران در نواحی پردازش صادرات کنیا (EPZ) این نوع مالیات برای مواد خام، ماشین آلات یا دیگر وسایل پرداخت نمی کنند.

 

4. قوانین حقوق معنوی

برای هر اختراعی یا پیشرفت فن آوری که تولید می نمائید، قوانین ذیل برای حفاظت از اختراعات شما موجود است: 

** قانون 2001 ملک (حقوق) صنعتی (ثبت کردن اختراعات برای بهره برداری از آن): این قانون اختراع قابل ثبت جهت بهره برداری از آن به عنوان راه حل مشکل خاصی در زمینه فن آوری را تعریف می کند. علاوه بر این اختراع می تواند تولید محصولی یا مرحله ای باشد. تا اختراعی برای بهره برداری ثبت شود باید دارای شرایط ذیل باشد:

Ø    جدید/ نو.

Ø    نباید برای فردی با مهارت معمولی در هنری یا عرصه خاصی عادی به نظر رسد.

Ø    باید دارای قابلیت بهره برداری در مقیاسهای بزرگ باشد.

Ø    نباید توسط قانون غیر قانونی تلقی شود.

 

 در صورت دریافت مجوز بهره برداری از آن، مخترع باید برای ثبت اختراع خود به مؤسسه ملک صنعتی کنیا درخواستی را ارائه نماید. سپس آن اختراع همانطوریکه در قرارداد جنبه وابسته به تجارت حقوق ملک معنوی(TRIPS)  ذکر شده و کنیا عضو آن می باشد  برای 20 سال دوام خواهد داشت.

 

** قانون 2001 حق انحصاری اثر ( کپی رایت): حق انحصاری اثر بیشتر نه از خود نظر/اندیشه بلکه از اظهار آن محافظت می کند. وجه بی نظیر این قانون اینست که نیاز به ثبت ندارد برای اینکه بلافاصله پس از تولید کار بصورت اتوماتیک وجود خارجی پیدا می کند.

 

** اسرار تجارت (TRIPS): از آنجائیکه کنیا عضو (TRIPS) است، در ماده 39 قرارداد قید شده که هر فرمولی، نمونه ای، مراحل فنی، مراحل تولید یا گرد آوری اطلاعات اگر برای صاحب آن رقابتی را در کنار دیگر رقباء ایجاد نماید، می تواند به عنوان موضوع اسرار تجارت تلقی شود. برای واجد الشرایط شدن، اطلاعات مورد نظر باید دارای موارد ذیل باشد:

Ø    راز

Ø    به علت رازداری آن باید دارای ارزش تجاری باشد

Ø    صاحب آن باید برای حصول اطمینان از اینکه اطلاعات تنها در اختیار او است، از قبل اقدامی کرده باشد.

  

** قانون علامت تجاری ( برند): علامت تجاری یعنی بسته بندی کلی محصول که برای معرفی ساخت آن توسط فرد معینی، شرکت یا کشوری استفاده می شود. در بند 5 قانون مذکور مقرر گردیده است درصورت واجد الشرایط شدن هر علامت تجاریی، ثبت آن را مستلزم دانسته است. برای واجد الشرایط شدن هر علامت تجاری، باید:

Ø    نباید از استفاده آن توسط قانون منع شده باشد.

Ø    نباید گمراه کننده باشد.

Ø    نباید قابلیت ایجاد سوء تفاهم داشته باشد.

 

ثبت موارد فوق الذکر نیز توسط مؤسسه ملک صنعتی کنیا (KIPI) صورت می گیرد.

 

 5. رعایت منابع انسانی:

فعالیت شرکت های خارجی یا سرمایه گذاران خارجی در کنیا به این معنا نیست که کلیه منابع انسانی و کارکنان آن خارجی می باشند. لذا قبل از صدور گواهینامه راه اندازی تجارت در کنیا، دولت با سرمایه گذار در خصوص استخدام و استفاده از نیروی انسانی محلی به توافق می رسند. اشتغالزایی برای مردم کنیا و اینکه دولت به وعده اشتغالزایی خود وفا کرده باشد، تنها دلیل قابل توجیه برای این اقدام است. هر چند مدیران ارشد چنین شرکتی همگی می تواند خارجی باشند. همچنین مبلغ معینی باید مجددا در کنیا سرمایه گذاری شود و نباید به کشور متبوع (مثلا ایران) برگردانده شود.

 

6. کارکنان اعزامی:

کارکنان اعزامی می توانند با داشتن روادید ورود (مجوز اشتغال) که تحت قانون مهاجرت صادر شده است در کنیا مشغول شوند. قانون مهاجرت از متقاضی توضیح نوع اشتغالی که در کنیا می خواهد به آن بپردازد را درخواست می کند و اینکه فرم مربوط نیز توسط کارفرما تکمیل گردیده و محل کار وی نیز مشخص شود. هر چند دولت مطلع است که فردی به نمایندگی از سرمایه گذاران خارجی یا سهامداران باید در مدیریت ارشد شرکت حضور یابد اما هر شغلی چه محلی و چه خارجی، در صورت نبود اتباع کنیایی متخصص می تواند کارکنانی برای هر نوع مهارتی را از خارج وارد نمایند.

 

1.    فصل 13 قانون ترویج و توسعه سرمایه گذاری ذکر می کند که دارنده مدرک سرمایه گذاری، تحت قانون مهاجرت حق دریافت روادید ورودی های زیر دارا است:

o      سه روادید ورودی گروه آ (A) برای اعضای هیئت مدیره یا نیروهای فنی

o      سه روادید ورودی گروه ح(H)، آی(I)، جی(J) برای صاحبان، سهامداران یا شریکان

2.     صدور اولیه این روادید برای مدت زمان دو سال خواهد بود.

3.     دارانده مدرک سرمایه گذاری تحت این فصل حق دریافت روادید دارد و در صورت انقضاء آن مجددا دریافت نماید، یا اینکه برای کارمند، صاحب/ مالک، سهامدار یا شریک دیگری درخواست نماید.

4.     دارنده مدرک سرمایه گذاری برای مهاجر ممنوع در حیطه معنا و مفهوم قانون مهاجرت حق درخواست روادید ندارد.

5.     روادید تحت این فصل موضوع مشروط به اینست که دارنده آن باید خود را با قوانین که منطبق سازد.

6.     برای هر کدام از روادیدها زیر مجموعه فصل(1 ) دارنده مدرک سرمایه گذاری حق دریافت :

1)   جواز جداگانه ای برای هر کدام از افراد که بر مبنای آن روادید صادر می شود. و

2)   روادید ورود مجدد همانطوریکه در رابطه با روادید جوازها تحت بند یک صادر می شود.

7.     زیر فصل های (4) و (5) ، با تعدیل و تغییرهای لازم و با عنایت به جوازها یا روادید های ورود مجدد زیر فصل (6) قابل اجرا است.

8.     حق دریافت روادید یا جواز تحت این فصل مشروط است به:

a)     درخواست روادید یا جواز

b)   هزینه قابل پرداخت، درصورت وجود داشتن، پرداخت؛ و

c)    هر نوع سپرده ای یا وثیقه که تحت قانون مهاجرت است، پرداخت یا فراهم شود.

d)   زیر فصل های غیر قابل تحمل (8) (b)، تحت زیر فصل (1) (b) برای اولین صدور روادید هیچ هزینه پرداخت نمی شود.

9.     اگر روادید ورودی که تحت زیر فصل (1)(a) شرح داده شده،  برای کارمند دارنده مدرک سرمایه گذاری از زمان صدور مدرک مذکور صادر شده باشد، به عنوان یکی از روادیدهایی که دارنده مدرک تحت زیر فصل (1) (a)   باید دریافت نماید، بشمار می آید.

10.           چنانچه روادیدی که تحت فصل (1)(b) توصیف شده، برای دارنده مدرک سرمایه گذاری یا یکی از صاحبان، سهامدار، یا شریک دارنده؛ از زمان صدور مدرک سرمایه گذاری صادر شده است. این روادید بعنوان یکی از روادیدهایی که دارنده مدرک سرمایه گذاری تحت زیر فصل (1) (b)حق دریافت آن را دارد محسوب خواهد شد.

11.           مسؤل مربوطه روادید و جوازها را به دارنده مدرک سرمایه گذاری که تحت این فصل حق دریافت آن را دارد، فراهم خواهد نمود.

 

 7.    مالکیت: 

شرکتی به عنوان شخص حقوقی می تواند موارد ذیل را انجام دهد:

a)   با اسم خود شرکت شکایت نماید یا علیه آن شکایت شود.

b)   وارد عقد قرارداد شود.

c)    ملکی را تصاحب نماید. (کرایه، خرید، اجاره )

 

1. زمین

بدین ترتیب شرکت خارجی می تواند بطور مستقیم در کنیا مالک زمین شود مگر اینکه زمین دلخواه مخصوص کشاورزی باشد، در غیر اینصورت هیچ قانون مشخصی برای جلوگیری افراد بیگانه یا غیر مقیم از مالکیت زمین وجود ندارد. کلیه زمینهای کشاورزی باید توسط اتباع کنیا یا توسط شرکتهایی که دارای شخصیت های حقوقی و کلیه سهامداران آن از اتباع کنیا بوده تصاحب شوند. این درخواستها توسط قانون کنترل زمین وضع شده که در آن آمده است "درصورت درخواست مالکیت یا اجاره زمین کشاوری توسط تبعه کشور دیگر هر توافقی که میان او و هئیت کنترل زمین برای دادن زمین به تبعه بیگانه صورت پذیرد، باطل و بی اعتبار خواهد بود". هر چند که تنها ریاست جمهوری کنیا می تواند بر خلاف آن اقدام کند، بطور  مثال شرکتی که عمده محصولات آن کشاورزی است و می خواهد قسمتی از مواد اساسی آن را تهیه و تولید نماید، به دستور و با اخذ مجوز از رئیس جمهور کشور کنیا می تواند زمین را به تبعه خارجی اجاره داده و یا آن را بفروش رساند. تا به حال هیچ رهنمود مشخصی برای توضیح مراحل دریافت مجوز ریاست جمهوری مشخص نشده و این باعث شکایتهای زیادی شده است.

 

موارد ذیل سیستمهای گوناگون ثبت ملک ( زمین) است:

 

1. اجاره ( برای سرمایه گذاری کوتاه مدت):

از آنجائیکه شرکت می تواند با دیگران وارد عقد قرارداد شود، می تواند وارد عقد قرار داد اجاره شود. اجاره به معنای مالکیت انحصاری و استفاده از ملکی برای مدت زمان معینی است. اجاره نامه ای باید ثبت شود تا اینکه بتواند قانونا مؤثر باشد و اجاره نامه ثبت نشده باطل محسوب می شود. دانستن وضعیت زمینی که می خواهید از آن بهره برداری نمائید بسیار مهم بوده، چرا که برخی از آنها در طرح ساخت و ساز خیابان ها و بزرگراه ها قرار می گیرند و برخی دیگر بعنوان وثیقه در رهن گذاشته شده و احیانا در خطر فروخته شدن هستند. در مواقع دیگر ممکن است فردیکه ادعا کند ملک را می تواند اجاره دهد صاحب اصلی آن نباشد، یا اینکه آن را اجاره کرده و می خواهد آن را مجددا به فرد دیگری اجاره دهد. نهایتا شرایط اجاره نامه و مراحل اجاره نمودن ملکی  برای معتبر بودن باید واضح و روشن باشد. چنانچه غیر واضح به نظررسد دادگاه می تواند آن را غیر معتبر بشمارد.

 2. تخصیص

زمین معمولا توسط دولت به افراد اختصاص داده می شود. این مرحله سیاسی است و  مشخص نمودن معیار تخصیص امر دشواری است.

در پایان:

 

اگر بنا به ثبت شرکت دارید, اول به مطالب ریز توجه داسته باشید:

 • شرکتی جدید که نام و نشان آن منحصر به شما است و نایروبی مرکز اداره این شرکت است.

در این صورت دو راه به شما پیشنهاد می گردد.

1.      مراجعه به ادارات مربوطه و انجام امور توسط خودتان:

 (در این باره به طور کامل در صفحه اقتصادی و در زیر شاخه تجارت در کنیا می توانید بیشتر از آن مطلع شوید.اما جهت کسب اطلاعاتی در این باره می توان گفت ثبت نام شرکت و پرداخت وجوه مربوط به آن پس از آن تکمیل فرم های مربوطه در اداره ک.آر.ای (KRA) که در مرکز شهر نایروبی قرار دارد انجام می شود. )

    2.  مراجعه به ادارات مربوطه و انجام امور توسط وکیل:

(شما با انتخاب نام و موضوع شرکت می توانید با انتخاب یک وکیل اقدام به ثبت شرکت کنید. )

 • شرکتی جدید که نام و نشان آن منحصر به یک شرکتی است که مرکز آن خارج از کنیا است.( یعنی انتقال یک برند.) در این وضعیت نیز می توانید از حضور یک وکیل برخوردار شوید و توصیه می شود از همراهی یک وکیل بهره مند شوید. در صورتی هم که مایل به انجام این کار توسط خودتان باشید, امکان پذیر است.

 

چند نکته:

 • ثبت شرکت توسط شما و یا وکیل شما در هر حال نزدیک به یک ماه زمان نیاز دارد.
 • هزینه ثبت شرکت نهایتا 30 هزار شیلینگ کنیا و با نهایتا 400$ می باشد.
 • ثبت یک شرکت جدید در کنیا آسان تر و کم هزینه تر است. ( به دلیل مسایل مالیاتی)
 • اگر شرکت شما را یک وکیل ثبت می کند، از او شماره شناسایی شخصی خود را که مربوط به اداره مالیات است بخواهید. (پین)  کارتی در این باره باید به شما تحویل گردد.
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران