گالری تصاویر
پیوندهای مهم
  • پورتال امام خمینی
  • دفتر مقام معظم رهبری
  • ریاست جمهوری
  • معاونت امور مجلس
  • نقشه جامع علمی کشور
  • Ministry of Science, Research and Technology
  • صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی کشور
اجازه کار برای افراد

انواع اجازه کار

و اقامت

 

شهروندان غیر کنیایی که قصد کار اعم از کوتاه مدت  و یا بلند مدت را دارند با دریافت حقوق و حق الزحمه یا بدون دریافت آن باید اجازه کار از اداره مهاجرت کنیا داشته باشند. همچنین دانشجویانی که قصد گذراندن کارورزی(اینترن شیپ) را در کنیا دارند لازم است مجوز مخصوص را از اداره مهاجرت داشته باشند.

فرم درخواست مجوز کار بنام فرم شماره 3 در در پیوست همین بخش قابل دسترسی است.

Director of Immigration Services

Department of Immigration

Nyayo House

Po.Box 30191

Nairobi – Kenya

Tel: +254-20-222022

Fax: +254-20-220731

 

 

اجازه کار در کنیا به یازده طبقه مختلف به شرح ریل تقسیم می گردد.

مدارک و هزینه دریافت مجوز برای هر طبقه در ذیل آن ذکر گردیده است.

 

 کلاسA

کسی است که اشتغال به حرفه ای خاص توسط یک کارفرمای مشخص دارد که کارفرما شرایط را برای انجام آن شغل محیا کرده است.

کلاسB

فرد است که اشتغال  توسط دولت کنیا، جامعه شرق آفریقا و یا هر شخص دیگر و یا قدرت تحت کنترل دولت دارد.

کلاسC

اشتغال خاص است که تحت یک طرح یا کمک های فنی مورد تایید سازمانی , سازمان ملل متحد و یا برخی دیگر تایید آژانس (و نه یک فرد ) ارائه می گردد..

کلاسD

یک شخص، که دارای کاری وابسته به کارفرما و نه در محل اجرا و به صورت مسافرتی می باشد.

  
مدارک مورد نیاز:

1-      اصل و کپی مدرک دانشگاهی یا گواهینامه تخصصی همراه با شرح حال (  CV )

2-      مدارکی که نشانگر این است که سازمان استخدام کننده نتوانسته از نیروی کار محلی برای آن شغل استفاده کند.

3-      تکمیل فرم 22 توسط کارفرما همراه با مهر.

4-      10.000 شیلینگ هزینه اداری غیر قابل برگشت.

5-      200.000 شیلینگ هزینه مجوز زیر یک سال و یا یک ساله برای اخذ اجازه کار.

 

کلاسE

        فرد است که یک عضو از یک جامعه میسیونری تایید شده توسط دولت کنیا باشد.

کلاس F:

کسی که در نظر دارد چه به تنهایی و یا در همکاری با دیگران در کسب و کار کشاورزی یا دامداری و شاخه های آن در کنیا باشد.

کلاسG

کسی که در نظر دارد، چه به تنهایی و یا در همکاری با دیگران در اکتشاف مواد معدنی و یا استخراج در کنیا باشد.

کلاسH

کسی که در نظر دارد، چه به تنهایی و یا در همکاری در تجارت، کسب و کار و یا حرفه ای جدید در کنیا باشد.

 

کلاسI

کسی که در نظر دارد به تعامل، چه به تنهایی و یا در همکاری در یک پروژه ساختمانی و یا راه سازی در کنیا مشغول باشد.

 اجازه کار کلاس ای

مدارک مورد نیاز:

1-      اصل و کپی گواهی ثبت سازمان.

2-      گواهی علمی و حرفه ای فرد به همراه شرح حال (   CV  )

3-      1.000 شیلینگ هزینه اداری غیر قابل برگشت.

4-5.000 شیلینگ هزینه مجوز یک ساله برای اخذ اجازه کار

 

کلاسJ

        عضو حرفه ای از یک فن و یا حرفه که قصد آموزش دارد..

کلاسK

 

الف) کمتر از 21 سال سن داشته باشد

ب) فردی که از درآمد و دارایی کافی برخوردار هست و به قصد کار و پیشه در کنیا نیامده.

1- می تواند از سرمایه ای برخوردار باشد که او را پوشش میدهد.

2- از حق بازنشستگی برخوردار باشد.

 کلاسL

شخص که است که شاغل نیست اما در حال آموزش دیدن برای فن و حرفه ای است.

  
مدارک مورد نیاز:

1-      اصل و کپی مدرک دانشگاهی یا گواهینامه تخصصی همراه با شرح حال (  CV )

2-      مدارکی که نشانگر این است که سازمان استخدام کننده نتوانسته از نیروی کار محلی برای آن شغل استفاده کند.

3-      تکمیل فرم 22 توسط کارفرما همراه با مهر.

4-      10.000 شیلینگ هزینه اداری غیر قابل برگشت.

5-      200.000 شیلینگ هزینه مجوز زیر یک سال و یا یک ساله برای اخذ اجازه کار.

 

 

 

 

اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران